Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, February 17, 2017

THƠ SÁU TÁM, ZERO - Thơ Chu Vương Miện   Nhà thơ Chu Vương MiệnTHƠ SÁU TÁM

Cái nông cái vạc cái cò
ba thân phù thế co ro đầu cành
Lông bông lộn cổ xuống cành
chập chùng chết đói chết lăn mặt đìa
mình dìa ta chả cho dìa
để con vạc cứ lia chia mổ hoài ?
ba con, hai đã toi đời
Còn một con nữa tới thời xáo măng
Có xáo thì xáo nước sông
Đừng xáo nước máy đau lòng cò quăm
Mình dià bên nớ ta mong
Mình sang ta lại thong dong vạc cò ?

                         Chu Vương Miện

ZERO

Phiá trước là zero
Phiá sau là số không
Thì ra chả vợ cũng chả chồng
Thơ văn mang tiền ra mua cả
Cũng là nữ sĩ giới văn chương
tiền thù lao mỗi cuốn thơ
là 1000 đồng
soạn thêm ra nhạc mất từ 200-500
mướn ca sĩ loại 1 hát
mất thêm từ 3000-5000 đồng
thế là bi giờ
em trở thành thi sĩ thành danh
đương đại và đương tiểu
còn thằng nhà thơ viết mướn
đói nhăn răng
tuổi già thất nghiệp
bệnh xuống bệnh lên
tội nghiệp phương bắc toàn nữ sĩ
thê lương cho bọn nam chỉ há mồm
lác đác lá phong bay đi ráo
kẹt lại quạ khoang đậu xếp hàng ?

                    Chu Vương Miện

No comments: