Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 20, 2017

THƠ CHỮ HÁN CỦA QUAN HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SĨ TRẦN ĐÌNH TÚC (1816-1899)


       
     HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SĨ TRẦN ĐÌNH TÚC


THƠ CHỮ HÁN CỦA QUAN HIỆP BIỆN ĐẠI HỌC SĨ 
                    TRẦN ĐÌNH TÚC (1816-1899)

 Quê ở làng Hà Trung, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân khoa Thiệu Trị Nhâm Dần 1842 tại trường thi Thừa Thiên, làm quan triều Nguyễn. dưới đây là bài thơ đề lên vách điện Vân Quán theo yêu cầu của Tùng Thiện Vương, viết bằng loại thảo thư Hán văn trong TIÊN SƠN THI TẬP lưu trữ tại Viện Hán Nôm – Hà Nội, do Linh Đàn NGUYỄN HỮU KIỂM phiên âm và dịch ra thơ Đường Luật tiếng Việt   

            從國公彤雲舘題壁應教


TÙNG QUỐC CÔNG* ĐỒNG VÂN QUÁN ĐỀ BÍCH ỨNG GIÁO


帝子城南壹畝宮   Đế tử thành nam nhất mẫu cung

薔蘭花氣入簾櫳   Tường lan hoa khí nhập liêm lung
桃園勝會留群季   Đào viên thắng hội lưu quần quý
桂樹高歌引入公   Quế thụ cao ca dẫn nhập công
斑綵辰從金母席   Ban thải thần tòng kim mẫu tịch
倚羅噙續玉臺風   Ỷ la cầm tục ngọc đài phong
天顏咫只心仍戀   Thiên nhan xích chỉ tâm nhưng luyến
五色祥雲在望中   Ngũ sắc tường vân tại vọng trung
             陳廷肅                       TRẦN ĐÌNH TÚC

   *Tùng Thiện Vương  NGUYỄN PHÚC MIÊN THẨM

                     松善王 阮福綿審, (1819 – 1870)
Tự Thận Minh, Trọng Uyên, hiệu Thương Sơn, biệt hiệu Bạch Hào Tử. Ông là con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, và là em vua Thiệu Trị đồng thời là một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng  thời nhà Nguyễn.

Dịch thơ:


ĐỀ THƠ TRÊN VÁCH ĐIỆN VÂN QUÁN

DO TÙNG QUỐC CÔNG TRUYỀN DẠY

Cung thất  thành nam tọa một phương

Rèm trong lan tỏa ngát đưa hương
Vườn đào hội lớn niềm cao quý
Gốc quế danh lừng nếp kỹ cương
Yến tiệc áo màu oai quốc mẫu
Ngọc đài gấm lệ rạng thân vương
Long nhan gần gũi lòng lưu luyến
Năm sắc mây lành tỏa ánh dương      
                  Phụng dịch: Linh Đàn

No comments: