Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 14, 2017

NGÀY XUÂN QUA ĐÈO BẢO LỘC - Thơ Hoàng Yên Lynh


       

      NGÀY XUÂN QUA ĐÈO BẢO LỘC                                

         Cũng lại mùa xuân về quán cũ
         Bạn bè dăm đứa chỉ mình ta
         Đèo nghiêng đá dựng sương giăng lối
         Mà dấu đời ta tóc trắng rơi.

        Ô hay khói thuốc loang mờ tỏ
        Ơi bạn về đây tâm sự đầy
        Bạn đi thăm thẳm phương trời ấy
        Trăng vẫn đong đầy phả lối xưa.

        Đèo vắng mây bay ta một bóng
        Tâm tình thơ viết gởi hư không
        Đếm mãi thời gian mòn nỗi nhớ
        Góc quán lưng đèo lại ngẫn ngơ.

       Lại một mùa xuân  bạn nhớ không
       Quán vắng còn đây bạn đi rồi
       Hỏi gió hỏi mây đời lạc xứ
       Mà cánh chim trời mãi lẻ loi. 

                 Hoàng Yên Lynh
                 Đèo Bảo Lộc, 01.02.2017
     

No comments: