Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 21, 2017

LỤC NGÔN, BÃI GHỀNH - Thơ Chu Vương Miện
   Nhà thơ Chu Vương MiệnLỤC NGÔN

Trăm hay không bằng tay quen
Ngưa tứ nòi thiên lý mã
chết queo còn mỗi ngựa hèn
thổ mộ mỗi ngày hai bận
đi về chợ huyện làng thôn
hai bên hai hàng cỏ mưót
Cây đa miếu cổ ven đuờng
Cũng toàn cây xanh bóng mát
Cũng đầy trái ngọt quê hưong
hai mắt thơì che kín lại
về đi duy mỗi con đuòng
cuối ngày thì ăn thêm cám
tối về tàu nhai thêm rơm
cuộc đời làm thân trâu ngựa
trăm năm nuớc chảy đá mòn 

Chu Vương Miện


BÃI GHỀNH

những con hà bám vào chân cầu
tảng đá để sống
những vỏ ốc rỗng không
nằm phơi dưới nắng
những con ốc mượn hồn
bò trong thầm lặng
còn thiên hạ đi tắm nắng
những con dã tràng cứ tiếp tục xe cát
và các em bé cũng làm nhà cát
tất cả là hoạt cảnh
trên bãi ghềnh
chả có gì vĩnh cữu
nay biển hiền
mai biển động
hôm nay cho tắm 
mai cấm
những chiếc mảng có buồm
trôi tít tắp ngoài xa
lúc cao lúc thấp
lúc nhạt nhoà
chìm khuất trong sóng

Chu Vương Miện

No comments: