Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, February 15, 2017

ĐI ĐI EM! - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn


            Tác giả Nguyễn Lâm CẩnĐI ĐI EM!

Thì em cứ đi đi
Đừng bao giờ ngoái lại
Dù cam không ra trái
Dù cải không lên ngồng
Dù lúa chẳng kết bông
Dù sông kiệt dòng chảy…

Cứ thủng thẳng mà đi
Đừng chạy
Vấp ngã sõng soài ai đỡ lúc không anh!
Thắp hương trầm khấn vái trời xanh
Cầu em luôn xinh đẹp
Cầu cho em có người tình “khuôn phép”
Biết đặt em lên bệ thờ
Khấn lời yêu thần chú bằng thơ!

Anh sẽ làm kẻ hành khất bơ vơ
Lang thang nơi trần thế
Xin Người một nét vẽ
Đôi mắt em đen huyền
Xin Người ngọn lửa đèn
Từ tim em thắp sáng
Xin Người chút chạng vạng
Cất đêm giọt rượu nồng
Xin Người chút môi hồng
Từ nơi em viễn xứ…

Bước đi đi em
Đừng do dự
Tự do anh rải đá làm đường
Đích cuối cùng em đến
Ngôi chùa tình thờ Phật tổ… ngàn thương.

                          Hà Nội, 14-2-2017
                      NGUYỄN LÂM CẨN

No comments: