Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý Nhà thơ, Nhà văn , Nhạc sĩ và quý Bạn đọc NĂM MỚI MẬU TUẤT VẠN SỰ AN LÀNH

Monday, February 20, 2017

CƯỠNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến

CƯỠNG

Rỉ rắc mưa
Rét ngọt trở mùa
Em vê tròn ném tôi vào cơn lốc

Tay run rẩy
lẩy từng khuy cúc
Ngai ngái hương
thầm thĩ
em cười

Vít cổ xuống
Cong người
Em rướn...

Em!

Hà Nội, 10 tháng 02/2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: