Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 20, 2017

CƯỠNG - Thơ Đặng Xuân Xuyến

CƯỠNG

Rỉ rắc mưa
Rét ngọt trở mùa
Em vê tròn ném tôi vào cơn lốc

Tay run rẩy
lẩy từng khuy cúc
Ngai ngái hương
thầm thĩ
em cười

Vít cổ xuống
Cong người
Em rướn...

Em!

Hà Nội, 10 tháng 02/2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: