Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, February 14, 2017

CHUYỆN, QUĂNG - Thơ Chu Vương Miện


   Nhà thơ Chu Vương Miện


CHUYỆN

Hai đứa chúng ta

Y như chuyện hai con gà
Con thì chỉ lo cục tác
Con thì đá bậy qua loa
Sáng lên vỗ cánh mà gáy
nhìn trời ngửa cổ nghênh ngang
hết sân đến vườn ngoài ngõ
nơi mô cũng chỉ điạ dàng
lúc vui đạp dăm ba cái
lúc buồn rúc cổ ngủ luôn
ngao du coi thường thế sự
quan tâm chi chuyện tầm thường
con lo tối ngày đẻ trứng
ấp xong lo chưyện gà con
Hai ta một trống một mái
Loanh quanh toàn chuyện vuông trònQUĂNG

Ngườì đẹp bị gã thầy lang chộp mất
Gã làm thơ mà lại chả biết gì 
cứ làm thơ gửi cho nàng
nàng không xem quăng thùng rác
người đẹp vừa hút mỡ bụng
nâng vú, nâng mông, nâng cằm
rất cần đồng đô, đồng euro
gã làm thơ gửi cho nàng điệu hát
câu hò
điệu lý, điệu hò lơ
người đẹp lấy một tay xua xua
một tay che tai
bảo đi nơi khác
ôi mộng mơ
ác quỉ và người đẹp
một sáng mù trời gã làm thơ
Lái xe trên cầu xa lộ
bị xe truck cán dẹp lép
tan xác
đục đánh xăng, dùi đánh đục
con gà ăn lúa xong đạp mái

                Chu Vương Miện

No comments: