Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, February 23, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN   Nhà thơ Chu Vương MiệnBAN ĐÊM

Ban đêm thì trăng sáng
Ban ngày thì mặt trời
hết mọc rồi lại lặn
hết ngày lại tới đêm
hết ngày lại tới tuần
hết tuần lại tới tháng
hết tháng lại tới năm
năm này qua năm khác
trăm năm là một kỷ

con tườu vẫn con tườu
con khỉ vẫn con khỉ
lưu manh vẫn lưu manh
đĩ điếm vẫn điếm đĩ
anh hùng vẫn anh hùng
thổ phỉ vẫn thổ phỉ


SONG THẤT LỤC BÁT

Con chó lớn đớp con chó nhỏ
chuyện củ giềng, bát mẻ lá mơ
ối giời thơ lẫn vào mơ
chưa cũ vừa mới chưa vừa lòng ai 
thơ cụt ngủn lại dài chi lạ
hết bảy câu tám chữ loanh quanh
hết tràng thiên lại tràng hành
lại thơ hài kú để dành đọc chơi 
con chó nhỏ hết đời con chó
kể cũng xong đời lọ mắm tôm
râu dê trộn với râu xồm
tài bàn chắn cạ tổ tôm một lò

                Chu Vương Miện

No comments: