Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 20, 2017

CÂY THANH LONG TRÊN ĐẤT HẢI HẬU QUÊ MÌNH - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên                      Nguyễn Ngọc Kiên


CÂY THANH LONG 
TRÊN ĐẤT HẢI HẬU QUÊ MÌNH

Thanh long quê ở miền Nam
Về đây xứ Bắc cứ ngàn ngạt xanh!
Trên thân cau đón gió lành
Leo lên cột điện vờn quanh mây trời!

              Làng biển Hải Hậu, 2/2017
                     Nguyễn Ngọc Kiên

No comments: