Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, February 23, 2017

BÁCH KẾ, LỤC BÁT CVM - Thơ Chu Vương Miện   Nhà thơ Chu Vương MiệnBÁCH KẾ

Trầm tư bách kế
bất như nhàn
Khổng Phu Tử một đời ngược xuôi vất vả
Nhưng chưa bao giờ thốt lời than
Danh vọng trần gian 
giống lũ chuồn chuồn
lúc bay đậu
đến rồi đi 

thấy Trang Tử 
lúc nghĩ mình là Trang Sinh
lúc lại nghĩ mình là Hồ Điệp
không biết đâu mà lường

thấy Lão Tử
ngồi trên bồ đoàn
nhìn bốn hướng
toàn là vô vi
rồi không nhìn lại
cưỡi trâu mà đi ?
không rõ là đi đâu ?

Đức Phật phương Tây
Thì quay đầu về
hiền triết phương Đông thì ra đi 
ôi chân lý hai nẻo
đi và về ?

Chu Vương Miện


LỤC BÁT CVM

Hoá ra chớp bể mưa nguồn
Người xưa để lại nỗi buồn cho nay
Gió Lào tiếp gió heo may
Sa cơ sao cứ chốn này mà than ?
Mây mưa đánh đổ đá vàng
Vàng tan ra nước, đá còn trơ trơ

Sông buồn người có vui đâu ?
Mà đây là khúc giang đầu nước trôi
thuyền xuôi thì đã xuôi rồi ?
ngó theo thì cũng ngậm ngùi đời nhau
vừa rồi tháng bảy mưa ngâu
xưa sau vẫn chỉ qua cầu gió bay ?
hôm xưa rồi lại hôm rày 
người xưa bến cũ nơi này còn ai ?

                    Chu Vương Miện


No comments: