Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, January 12, 2017

XUÂN VỀ, TẾT ĐẾN - Thơ Chu Vương Miện


          Tác giả Chu Vương Miện


XUÂN VỀ

Thì năm nào cũng vậy
hết dê cút khỉ tới
hết khỉ dông gà về
đói vẫn hoàn là đói
rét vẫn hoàn là rét
trên phần đất lũ lụt
dài lê thê
khổ này tiếp khổ kia
hoạ này đến họạ nọ
gà vịt trâu bò
theo nhau ra lòng bể
bơi với sóng trùng khơi
để lại phận người
chìm trong nước ?
nước rút ít ngày
lại ngập ngay
ngồi trên nóc nhà
nóc cây
nóc đụn rơm
mần thơ lục bát
may còn cái thân không ?
ứa nưóc mắt lưng tròng
miệng nhai hột thóc
thế cơm
ngày qua tháng đến
buồn tiếp buồn ?
ơi cố hương quê hưong
ơi Giang Nam
ơi trái khế ngọt
ơi trái bòn bon
ơi trái bồ hòn
nuốt mãi nghẹn họng


TẾT ĐẾN

Chó không đến
chỉ có tết và mèo đến
nghèo
mùa xuân đến theo
gạo không có
chỉ có nồi và niêu
vất chổng chơ trên gác bếp
gia chủ bệnh liệt nằm chèo queo
không thuốc không thang
không nước lã
vợ xa con xa
bàn thờ lạnh ngắt
không khói không nhang
vắng hẳn ông bà
nhìn mấy cục gạch
mấy que củi ngổn ngang
cần một bát cháo
một đóm lửa
Cho ngày tháng qua
mấy mươi năm
trót sinh ra
khổ tới già 
văng vẳng nơi xa
tiếng gáy gà
như giấc mơ

 Chu Vương Miện

No comments: