Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, January 10, 2017

MUỐN - thơ Chu Vương Miện

MUỐN

Chu Vương Miện

muốn giầu nuôi cá
muốn khá nuôi heo
muốn nghèo nuôi vịt
muốn nhai xơ mít
mua số đề

*
chó mèo trâu
bò lừa ngựa
nuôi lâu ngày
mến chuồng mến chủ
cá không rõ
nhưng chim xổ lồng
là dông

No comments: