Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, January 1, 2017

MƠ ĐÊM - Thơ Đặng Xuân Xuyến

MƠ  ĐÊM

Đêm!
Trở mình
Cuống cuồng vòng tay ghì hơi ấm
Giật mình
Ánh mắt nửa đêm
Hun hút đại ngàn gió hú...

Thèm trận cuồng lũ
Dào dào ngấu ải chờ mưa...
Khát...

Cong đêm...
Yên ả.

Hà Nội, đêm 28 tháng 12.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: