Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, January 10, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN            Nhà thơ Chu Vương Miện


CHIỀU NAY

buồn trông cửa sổ chiều nay
cánh chim bạt gió chốn này lạnh căm
thuyền trôi theo chiếc bơi dầm
bèo trôi kẹt gốc cây bần nằm chơi
bao năm bao cuộc đổi đời
bao năm cũng chỉ kiếp người kiếp ma
 -
100 quan mua lấy con gà
bỏ nơi nồi cháo quan hà quan san
xỉn say đánh đổ đá vàng
đá trơ ra đá, vàng toàn vàng thau
theo nhau đến một nhịp cầu
sông sâu lờ lững dạ sầu héo hon
sòng đời toàn rặt là chim
chim ăn biển khổ anh tìm biển câm
thì ra là xứ Ố Nàm


TẠP THI

kiến ăn cá
cá ăn kiến
anh Càn Long, anh Quang Trung
chia nhau xơi tái anh Chiêu Thống
anh mạnh đè anh yếu
anh Việt Nam
đè bẹp anh Lào, Cămpuchia
anh Trung Quốc phát xia lên đầu
anh Ố Nàm
ôi cái sự tuần hoàn
bọn cá mập chia nhau biển đông
bọn tép riu
trong ao hồ khóc ròng
mọi sự là của chung
chỉ hơn nhau sức mạnh
và sự đê hèn 
-
Thời Xuân Thu khổ theo Xuân Thu
Thời Chiến Quốc khổ theo Chiến Quốc
Đi đất khổ theo đi dất
Đi guốc khổ theo đi guốc
Làm nước nhỏ khổ theo nhỏ
Làm nước lớn loạn theo lớn
Làm heo khổ theo heo
Làm lợn khổ theo lợn
Làm chó khổ theo chó
Làm mèo khổ theo mèo
Làm chủ khổ theo chủ
Làm thằng ở khổ ?
đói meo


TẠP THI

Sinh bất phùng cơ
nhập bất phùng thời
trọn đời trên gác xép
hết hút tới xách
hết nghiện qua ngập
liệt vào hang bẹp
hít tô phe
nước không
nôi không ?
sinh lầm thế kỷ
Tây, Tàu, Nhật, Mỹ, Nga
Không cần biết
Trong tháp ngà ?
-
bạn cùng thuốc xái
bạn cùng hồ ly
bạn cùng ma
sống thác mặc bay
cuốc không
cò không
only ả phù dung
đi mây về gió

sống cũng như chết rồi
nước mất nhà tan
hết thuốc hết xái
nằm ngồi ngáp vặt
thở than

THƠ XƯA GIỜ

Thóc ra thóc
Mà lúa ra lúa
Gao ra gạo
Và nếp ra nếp
gạo dở ra cơm đỏ
gạo trắng ra cơm trắng
nếp bầu ra xôi bầu
nếp than dùng nấu rượu
rượu nếp cẩm
cám ra cám
rơm ra rơm
rạ ra rạ
-
Bây chừ
loạn cào cào
gạo tẻ gạo nếp lẫn lộn
nồi vừa cơm vừa cháo
vừa nếp vừa khoai
vừa cám
người xơi cũng xong
heo ăn cũng tốt
(mà tốt thôi)

Chu Vương Miện 

No comments: