Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, January 10, 2017

BÂNG KHUÂNG - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn


          
                           Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn


BÂNG KHUÂNG

Người tiễn người đi trong mộng ảo
Nào đã hoàng hôn buổi xế chiều
Chén có nghiêng đâu mà lảo đảo
Nhìn ai cũng mở hội tình yêu

Người như tranh vẽ không màu mực
Một mảnh toan căng giữa cõi trần
Tạo hóa vì ai mà chăm chút
Để chùm hoa nở giữa sắc xuân

Bếp lòng khói tỏa không lên khói
Mây chẳng thành mây lửng giữa giời
Một ánh màu ai bừng chói lọi
Và rồi hum hút phía chơi vơi

Về chốn không ai mùa thu trước
Nhặt lấy hồn sương đống lá vàng
Cỏ lưu gót lại trong chân bước
Xuân nhớ bâng khuâng bóng cuối làng.


                           Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: