Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 28, 2016

Vè: THẾ THÔI! - Nguyễn Khắc PhướcVè: Thế thôi!
Nguyễn Khắc Phước


Thôi thế thì thôi
Đành thuận lẽ trời
Bỏ đời ngoài ngõ
Bỏ gió cho mây
Bỏ ngày cho đêm
Bỏ thềm cho nắng
Bỏ đắng cho ngọt
Bỏ bột cho sữa
Bỏ cửa cho nhà
Bỏ quà cho cháu
Bỏ chậu cho cây
Bỏ say cho quán
Bỏ nàng cho thơ
Bỏ mơ cho mộng
Bỏ đồng cho lúa
Bỏ chùa cho sư
Bỏ lư cho hương
Bỏ đường cho bụi
Bỏ đợi cho chờ
Bỏ bờ cho sông
Bỏ không cho có
Bỏ cỏ cho sâu
Bỏ sầu cho vui
Bỏ người cho nhớ
Bỏ mớ cho ngủ
Bỏ mù cho sương
Bỏ thương cho ghét
Bỏ tết cho quê
Bỏ về cho đi
Bỏ chị cho anh
Bỏ xanh cho trời
Bỏ thời cho gian
Bỏ bạn cho bè
Bỏ vè thế thôi!

No comments: