Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 26, 2016

TRẢ LẠI HUẾ XƯA - Thơ Hoàng Yên Lynh


 
                 Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


 TRẢ LẠI HUẾ XƯA

Trả em, trả lại sông Hương
Những chiều Bến Ngự mù sương phố buồn
Trả em ngày đó dỗi hờn
Tháng năm phiêu bạt mỏi mòn tha phương
Trả em ngày cũ giảng đường
Trả em kỷ niệm, nỗi buồn mang theo
Còn ai áo tím trời chiều
Chỉ tôi với Huế buồn hiu ngày về.


                       Hoàng Yên Lynh


No comments: