Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, December 8, 2016

TIỄN THU (2) - Thơ Trần Mai Ngân

TIỄN THU (2)

Tiễn Thu chiếc lá cuối cùng
Tiễn nhau thôi cũng não nùng khói sương
Quay lưng mi mắt cay vương
Chất chồng kỷ niệm... khói hương về trời !

Ngậm ngùi lời gói ý, lời
Bàn tay chưa nắm đã rời bàn tay
Cuối năm rụng tháng Mười Hai
Vàng phai tan tác vàng phai mất rồi !

Sang năm còn lại chỉ tôi
Ngày Xuân thắp nến lòng thôi gọi tình
Cũng dòng sông cũ đinh ninh
Giờ đây một bóng, một hình, một xa...

Gió chiều, chân vội bước qua 
Chỗ cười, chỗ đứng đã là ngày xưa
Mười Hai trời chẳng thôi mưa
Tiễn Thu hay tiễn tôi vừa hôm nay !


Viết lúc trú mưa, cơn mưa muộn 7-12 -2016
                       Trần Mai Ngân

No comments: