Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, December 11, 2016

THUẬT HOÀI - Thơ La Thụy                       La Thụy và Lương Minh Vũ                        THUẬT HOÀI
       (Cùng LMV một ngày say, phiêu bồng )
             “Sao anh trợn mắt nhìn tôi”
       Gớm sao thô lố như lồi võng mô
             Có chăng ngôn ngữ hồ đồ
       Bâng khâng tửu vị hư vô thấm tràn
            Cho hồn một thoáng đi hoang
      Bừng bừng hứng khởi, ngày tàn ngất ngây
            Xớt chia nồng ấm men say
      Rượu, Thơ, Đời thực ngọt cay chan hoà
            Mến nhau dù chỉ sát na
      Cũng là hạnh ngộ, ta bà chấp chi
           Xôn xao quán sá thị phi
      Mãng phu anh thiệt lạ kỳ xuất chiêu
           Đốm tàn lửa giận phong phiêu
      Ờ may chìm tắt trong chiều rêu rong

                                           LA THỤY                       
                                        (23 / 01 / 1996) 

No comments: