Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, December 29, 2016

Chu Vương Miện - THƠ NGẮN, 8-6

THƠ NGẮN
Chu Vương Miện

mệt quá đi
đi nhiều mệt quá
mệt quá nằm
nằm nhiều mệt quá
không muốn mệt và đi?
chỉ còn cách nằm luôn


Cái tóc cái tội
Bao nhiêu tóc
bấy nhiêu tội
cạo đầu trọc lóc
vẫn đầy là tội
thôi thì
đành lội xuớng sông?


8-6
Chu Vương Miện

Thơ ta chả viết cho đời [*]
viết ra để mấy con ruồi bậu chơi
nậu xong dở khóc do cười
dở thưong dở nhớ dỏ ngườì dở ma


Tình mình đã trễ tháng 3
đồng hoang còn mất nụ hoa ven đuờng
quê ngươì rồi lại quê hưong
quê ta rồi lại quê miềng hai quê
100 năm một chuyến đi về?
(Thơ Vũ Hoàng Chương)


100 năm bia đá tan rồi
tan nơi ly tách ngườì ngồi trầm ngâm
một trăm năm một vạn năm
Con mèo con chó còn nằm thở than
trần ai chia ngả chia đuờng
âm dương hai nẻo trần hoàn hai nơi


Ta như hạt cát luân hồi
cứ lang thang cứ chuyển dơì bao năm?
nhìn lên đã khuất trăng rằm

CVM


No comments: