Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 28, 2016

Thơ Chu Vương Miện - NGỰA GIÀ , QUÀ CỦA MỤC SƯ

Ảnh tác giả


NGỰA GIÀ
Chu Vương Miện

Thấm thoát con ngựa ngày xưa
giờ cũng sống đến 76 năm
suốt đơì từ lúc sinh ra
và lớn lên
toàn kéo xe thổ mộ
ngươì xá ích này chết
thì giao cho ngườì xà ích khác
chạy từ bãi trưóc
qua Ô Quắn về bãi sau
đi qua vườn dâu
về bãi truóc
một vòng tròn cơ hưũ cố định
trên đầu một chùm lông gà
dưới cổ một chùm lục lạc
phiá trước mõm là chùm cỏ non
cứ nhìn mà phấn khởi
tiến lên
chạy quanh năm suốt tháng
hai mắt bị che
sau lưng kéo theo
toàn là danh từ
“quê hương – dân tộc - lịch sử -
đạo làm cái con ngườì”
lâu lâu nghoảnh đầu nhìn lại
“ toàn là những khôi hài?”


QUÀ CỦA MỤC SƯ
Chu Vương Miện

Đây là của đồng bào hải ngoại
Canada Mỹ đóng góp
500 đồng 1 tấn gạo
250 đồng ½ tấn gạo
123 đồng 250 kilô
giúp cho đồng bào Việt Nam
miền cao miền thấp
miền Trung bão lụt Fomosa
miền đồng bằng sông Cưủ Long
xuân thu nhị kỳ
ăn cho qua ngày
sống cho đoạn tháng
giúp cho thuơng phế binh có xe lăn
giúp cho dân nghèo có cầu có giếng
cám ơn từng cá nhân
từng gia đình
có tấm lòng bao dung
nhân hậu
ra tay tế độ
lá lành đùm lá rách
lá rách đùm lá nát
viva mục sư trưỏng lão Nguyễn Văn Bảo
thánh đuờng Sài Gòn
đia phận Orange Country
miếng khi đói
gói khi no
giọt máu đào hơn ao nuớc lã
ôi những tình thưong
ôi những giọt nước mắt
rơi lã chã
trên quê hưong đất nước

CVM
No comments: