Chúc Mừng Năm Mới

Cảm ơn quý anh chị em văn nghệ đã gởi bài cọng tác

Friday, December 2, 2016

THÁNG MƯỜI HAI - SAY ! - Thơ Trần Mai Ngân               Tác giả Trần Mai NgânTHÁNG MƯỜI HAI - SAY !
             (Tặng HT)

Say đi người ơi
Để ta quên thôi
Mời nhau cạn chén chiều phai phôi
Ngoài trời mưa muộn

Tháng Mười Hai muộn
Ta cạn chung này xa nhau thôi !

Quên đi người ơi
Mai xa nhau rồi
Chiều nay rót hết điều ly bôi
Ngoài trời mưa rơi
Mưa rơi, mưa rơi
Tháng Mười Hai sao ta chơi vơi !

Rượu đã cạn bình
Sao ta không say
Bậm môi cố nén lời phôi phai
Mưa vẫn hạt dài
Rơi trong mắt ai
Tháng Mười Hai tờ lịch ghi chia tay !

                              Trần Mai Ngân

No comments: