Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, December 23, 2016

QUẢNG TRỊ QUÊ MIỀNG - Thơ Chu Vương Miện                       Nhà thơ Chu Vương Miện


QUẢNG TRỊ QUÊ MIỀNG
(Cám ơn nhà thơ Nguyễn Vô Cùng)

là vậy
hết cá chết ở Vũng Áng
ngoài Hà Tịnh dạt về
kế đến là lũ lụt
rồi đến bão
xong bão
lụt kế tiếp lần thứ hai
nhà cửa ruộng vườn chìm trong lòng nưóc
người sống sót
đánh đu trên cành cau
cành bưởi cành dừa
nhiều gia đình già trẻ lớn bé
ngồi chờ chết trên nóc nhà
nhìn hàng hàng lớp lớp
gà vịt trâu bò
từ từ trôi đi mất
trôi về nơi đâu ?
trời đất sông nưóc một mầu
sống
cũng chả khác gì đã chết ?
lá rách đùm lá nát
ôi Châu Ô Cận Lục
nhìn quê hưong mà khóc
thủa xa xưa
phủ Hải Lăng mới gần đây
Quảng Trị rồi Bình Trị Thiên
Một dòng sông chia cắt đôi miền
Bây chừ liền làm một
Nhìn nơi chôn rau cắt rốn
Mà rơi nuớc mắt

Chu Vương Miện

No comments: