Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 5, 2016

PHI ĐEN - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn


          
                           Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn


PHI ĐEN
(Kính dâng linh hồn lãnh tụ Phi Đen)

Lịch sử tìm ông như dân gian tìm cổ tích
Như lời ru tìm ca dao
Như ca dao tìm mẹ
Vận mệnh sinh ra thế
Huyền thoại tìm và để lại một Phi Đen
Trên tuyến đầu Mĩ Latinh
Ông và Chê ôm báng súng
Viên đạn khát khao hoài vọng
Bắn đi tín hiệu tự do
Tiếng nổ vang trời áo ấm cơm no!
Cập bến một con đò
Bão tố
Tự do mò mẫm trong đói khổ
Không mở nổi chân trời
Cái chủ nghĩa xã hội
Ông treo cờ ngoài khơi
Với tay dân chủ chơi vơi
Siết vào lòng hết thảy chân trời
Con đường sóng xô đảo về một hướng
Đất nước Cu Ba nằm mơ thịnh vượng
Trong tay em út tìm đường…
Ông về giời
Đát nước tôi treo lá cờ rũ xuống
Câu chuyện kể lê thê bò giây muống
Về một thiên anh hùng
Tỉnh tảo, khôn ngoan chọn phút cuối cùng
Di chúc lại không tên đường, tên phố…
Chưa đóng đinh tuổi tên vào củ khoai hạt lúa
Bỉ thay lăng tẩm, tượng đài
Tôi mỉm cười
Ông thấu hiểu tương lai!

Hà Nội ngày Phi Đen an nghỉ, 04-12-2016
                        
  Nguyễn Lâm Cẩn

No comments: