Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 28, 2016

NÓI VỚI KHA TIỆM LY - Thơ Zulu Cao                               Tác giả Zulu CaoNÓI VỚI KHA TIỆM LY

Này Kha Tiệm Ly Hảo Hán
Trong thiên hạ thiếu gì tên
Người đã chết mi không để yên
Gắn mi vào cái tên thiên cổ

Thơ mi nữa
Chữ nghĩa tùm lum
mi quơ quào phát tán
Có chữ nào chữ của mi đâu
Hay là mi cũng như tau
50 năm tìm không ra chữ viết
Tau làm thơ là tau bắt chước
Chữ của đời tau ghép lại thành thơ
Một đời tau, tau cứ ngu ngơ

Đụng phải Trịnh Công Sơn mới biết
Đọc thơ Phùng Quán mới thông
Chữ người ta sáng như gương
Sắc hơn đường gươm, nhát kiếm
Còn thơ tau phát chán
Đọc mãi hoài cứ ngỡ thơ ai
Hay là mi tau
những kẻ bất tài
Còn giữ được đôi điều sĩ khí

Nói về tau một tí
Họ Cao
Xưa Có Cao Tiệm Ly
Cao Bá Quát sau này
Tau trong người chắc cũng máu
Mi đòi uống rượu với Chúa
Sao không mời tau
Chúa có biết uống rượu đâu

Thôi
Nói thêm chắc mất lòng nhau
Những ngày cuối năm trời lạnh
Xí xoá đi cho ấm lại cuộc đời.

                            Zulu Cao

No comments: