Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 26, 2016

MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI 80 TUỔI - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên    Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên


MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI 80 TUỔI

Mừng  nhà thơ nay tuổi tám mươi
“Tiễn dặn người yêu”(1) miệng vẫn cười
Vượt thác Sơn La, “trưa rừng ấy”(2)
Đẫm tình đời, “Cổ pháp cố sự”(3) ơi!

                     Nguyễn Ngọc Kiên
.......

1/ Tên tập truyên thơ dân tộc Thái “Sống chụ son sao” (Tiễn dặn người yêu) do Nguyễn Khôi dịch.
2/ Tên tập thơ tứ tuyệt của Nguyễn Khôi.
3/ Tên tập sách (4 tập) viết về cội nguồn nhà Lý (được giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ Đô 2008)

No comments: