Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, December 23, 2016

LỜI CHA DẠY - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn

         

          
                           Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn


LỜI CHA DẠY

Ngồi trong bóng đêm
Chúa ngự trong tôi
Hay tôi ở trong Chúa ?
Chuột mò tới gặm ngón chân
Gián chui vào sau cổ
Chúa
Tôi
Lũ gián, chuột kia
Ai và cái gì tồn tại ?
Tôi mơ hồ Chúa không ngự trong tôi
Đừng khóc than
Chúa chết đã lâu rồi !
Vũ trụ
Bóng đêm
Hết thảy đều hoang dại !

Sáng ra
Không thấy chuột và gián
Hiện hữu trong tôi
Mặt trời sán lạn
Mặt trời vô biên
Chỉ riêng tôi …hữu hạn
Khi tôi chìm trong đêm
Khác gì loài chuột, gián…!

Tôi hỏi cha
Ta tồn tại hay là sống ?
Cha trỏ tay xuống cống
Nơi chuột, gián…sinh sôi
Người đang dạy tôi :
Đừng xung với Thượng Đế
Con ơi... !
               
         Hà Nội, 2008
 NGUYỄN LÂM CẨN

No comments: