Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 5, 2016

LÁNG GIỀNG - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên       Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên


LÁNG GIỀNG                      

“Lạnh lùng sao láng giềng ơi
Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều?”
Những mong gần gũi bao nhiêu
Tắt đèn tối lửa sớm chiều có nhau.
Bên tôi có hững hờ đâu
Mà ai hờ hững rắc sầu sang tôi!

Giá mà có giậu mồng tơi
Thì đâu dám nghĩ “sang chơi thăm nàng”!
Giá mà cách trở dặm trường…
Trớ trêu thay … cái bức tường không xây!
Giá mà ai biết bên này
Có người hàng xóm đêm ngày trông sang!

                      Viết tại Hải Đường, 2016
                          Nguyễn Ngọc Kiên

No comments: