Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 21, 2016

HƯƠNG TÌNH CŨ - Thơ Trần Mai Ngân

HƯƠNG TÌNH CŨ

Muôn Trăng vẫn khuyết rồi đầy
Muôn hương tình cũ vẫn ngày rất xa
Vườn xưa in dấu bước qua
Đất còn níu giữ dẫu là còn đâu!

Muôn hoa tim tím vẫn mầu
Thủy chung còn một nét sầu gửi ai
Muôn đêm trăn trở sang ngày
Tại sao ngần ấy chóng phai hương tình...

Muôn trùng ta với một mình
Muôn hương tình cũ... chùng chình cũng tan!

                                       Trần Mai Ngân

No comments: