Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, December 20, 2016

CỔ ĐỘ - Thơ Trần Mai Ngân                           Tác giả Trần Mai Ngân


CỔ ĐỘ

Hư hao về cổ độ
Tìm lại hình hài tôi
Trải lòng xưa tuế nguyệt
Dẫu đời bạc như vôi !

Khách lữ hành si ngây
Dáng hoa hình vô lượng
Vẫn hết ý hết lòng
Tình con sóng bềnh bồng...

Biết hư vô hoài mong
Đá mòn chờ bến sông
Vạn nghìn năm tuyệt vọng 
Sinh tử cũng một dòng

Cổ độ thôi tôi về
Trên đầu vòng nguyệt quế
Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê !

Lỡ thủy chung câu thề 
Nên chìm bến sông mê !

            Trần Mai Ngân

No comments: