Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, December 22, 2016

CẬN LỤC CHÂU Ô - Thơ Chu Vương Miện

Kính gửi Các Niên Trưởng Trường Nguyễn Hoàng, Lê Hưũ Thăng, Tuệ Chương Hoàng Long Hải, Hoàng Văn Liệu, Phạm Thị Như Hoàn... (Chu Vương Miện)


Nhà thơ Chu Vương Miện


CẬN LỤC CHÂU Ô

Chúa Nguyễn Hoàng ngày xưa
Từ Nghệ An vào Ái Tử
Còn bây chừ chúng ta từ đó lại ra đi
Ca sĩ tài hoa Duy Khánh
Thác từ hơn 10 năm trưóc
Hoàng Thi Thơ cũng cành trúc trăng tà

Thôi kiếp này tình miềng đành xa ngái
Nơi xứ ngườì nhớ mãi mãi Bích La
Ôi đông và tây cũng cận kề Bồ Bản
Như Hoàn ơi! Chi theo bóng sương mờ

Thôi bốn tỉnh miền Trung cát vàng cát trắng
Sừng sững núi Hồng, bãi muối sông La
Cá chết tiệt dạt vào bờ Nam Hải
Hận muôn đời hai chữ Fomosa

Hết vẩn đục môi trường
Qua thiên tai lũ lụt
Miền Trung nghèo xơ xác lại tan hoang
Nơi ngập lúa cánh đồng ngang với biển
Chả còn chi? (ngoài thi phẩm Điêu Tàn)

Gió đưa cành trúc la đà
Hồi chuông Sắc Tứ canh gà Tri Bưu
Lõ hai mắt thị xã cùng thành cổ
Cũng tan ra theo cát miệt Nhan Biều

Mấy mươi năm xưa Phạm Duy soạn
Bài ca Bà Mẹ Gio Linh
Năm 1972 nhà văn Phan Nhật Nam
Soạn Đại Lộ Kinh Hoàng
Ôi lũ lụt mưa bão
Xoá phăng làng chài Mỵ Thủy
Ta nơi này đứng khóc nước cùng non?

Ơi người xưa còn gia gia cuốc cuốc
Chừ nơi đây đôi mắt đã mòn?

                   Chu Vương Miện


No comments: