Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, December 15, 2016

CẢM TÁC THƠ LA THỤY - Đức Hạnh            Tác giả Đức HạnhCẢM TÁC THƠ LA THỤY

Chị hằng thắp sáng vườn khuya
Giọng ngâm La Thụy tình chia khắp miền
Tình yêu ngời nở hoa thiên…
Tình đời buông thả nỗi phiền nhân gian
Hồn thơ ấp áp mặn màng
Hồn người đa cảm vương mang cảnh đời
Dù cho bão tố khắp trời
Phú Đoàn - La Thụy nở lời đẹp sao!
Vườn hoa nhân ái thơm ngào
Biển tình lấp lánh sóng trào ý riêng
Ngẫm trời non nước trao duyên
Buồn đời ô trọc chao nghiêng môi trường…
Nhớ tình nhớ cảnh vấn vương
Tình yêu, nở mộng mến thương nào lìa
Nguồn thơ hòa với trăng khuya
Nghe hồn ấm áp... Trông kìa nàng xuân…

                                              Đức Hạnh
                                                   30.11.2016

No comments: