Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 21, 2016

BỤI THỜI GIAN - Thơ Linh Thy

BỤI THỜI GIAN

Ngày xưa hai bím tóc dài
Hái hoa mua tím anh cài thắm xinh
Chim chuyền ríu rít hiên đình
Ngõ xưa in dấu bóng hình đôi ta

Bao năm dầu dãi phong ba
Chiều mưa thấm lạnh đôi tà áo phai
Cũng làn tóc ấy bay bay
Bụi thời gian đã điểm vài hạt sương

Se lòng anh mãi vấn vương
“Ngọn ngò anh ngắt *”còn thương đến giờ.

                                 Linh Thy. Bến Tre
*ca dao vn

No comments: