Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 12, 2016

BIẾT - Thơ Đặng Xuân Xuyến

BIẾT

Ừ biết
Em rồi chẳng đợi
Mà lòng chẳng nỡ buông lơi.
Ừ biết
Chỉ lời giả dối
Mà tin, tin đến cạn lời.

Thôi thì
Sắm vai người dại
Ngô nghê với tháng năm dài
Một mai giữa đời gặp lại
Chỉ là lữ khách vãng lai.
Thôi thì
Xuân tình trễ nải
Gãy duyên, gãy cả trâm cài.

Hà Nội, Ngày 21 tháng 03 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: