Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 30, 2016

VÙNG ĐẤT MỚI - Thơ Vĩnh Hoàng


   
          Tác giả Vĩnh HoàngVÙNG ĐẤT MỚI

“Sài Gòn nước chảy rẽ hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”
Đây Đồng Nai, đất đai màu mỡ
Nơi dung thân làm lại cuộc đời
Nửa đường đứt gánh chơi vơi
Khốn qua ải Bắc, khó về trời Âu ;
Nghĩ tủi kiếp làm thân trâu ngựa
Buồn giận người dạ sói, mặt dê
Quê cha đành bỏ mà đi
Vì chăng, chẳng biết còn gì nữa đâu ?
Con đói rách, lòng cha quặn thắt
Vợ ngày đêm nước mắt lưng tròng
Than ôi! Số kiếp long đong
Cuộc đời chôn kín, trong vòng rồi sao ?
Nhớ miền Nam, lòng ao dạ ước
Cũng đánh liều cất bước ra đi
May ra tìm lại chút gì
Dư âm còn sót chưa về hư vô
Ôi! Tiếc công chăm lo đèn sách
Ngày bút nghiên viết lách đã quen
Nửa đường lỡ mối tơ duyên
Bút xưa quên lãng, nay chuyên cuốc cày
Tay đốn ngã rừng cây bát ngát
Chân gót mềm, dẫm nát chông gai
Nước mắt giọt ngắn, giọt dài
Mồ hôi tuôn chảy như ngoài trời mưa
Nào nghề nghiệp thợ cưa, thợ cội
Nào phá rừng, đốt rẫy trồng ngô
Tháng ngày vất vã, đói no
Bây giờ bĩ cực, bao giờ thái lai ?
Tay chai cục, mà vai đã phỏng
Chân gót mòn, đã mỏng hết da
Áo kia rách, chỉ còn tà
Da đen xạm nắng, ôi là nếp nhăn
Lòng bâng khuâng, nhìn mình thay đổi
Bởi thời gian, chớ vội trách ai
Thức lâu mới thấy đêm dài
Rồi ra sẽ biết ai người thế nao !?!

                            Vĩnh Hoàng
                                  1982

No comments: