Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 29, 2016

VĨNH BIỆT FIDEL CASTRO - Thơ Nguyễn Khôi

   
                         Nhà thơ Nguyễn KhôiLời thưa : Lãnh tụ Cu ba Fidel Castro vừa qua đời ngày 25/11/2016. Sinh thời Người từng nói "Tôi chưa bao giờ sợ chết. Tôi chưa bao giờ lo lắng về cái chết" - 2002. 
Thủ tướng Ấn Độ nói : Fidel Castro "một trong những nhân cách biểu tượng của Thế kỷ 20".               

VĨNH BIỆT FIDEL CASTRO

Ôi Fidel,
Người Hùng cuối cùng của Thế kỷ 20
Xin nghiêng mình
 vĩnh biệt Người !
Ôi thế kỷ 20,
Nhân loại cuồng điên làn sóng đỏ
Từ tầng lớp thượng lưu
Người dấn thân 
làm Cách mạng cứu những Người nghèo khổ...
làm chiến sĩ Tiền phong
chống Đế quốc Mỹ !
Liên Xô sụp đổ
vẫn một mình bẻ nạng chống Trời !?!
Thời thế trớ trêu :
Chủ nghĩa Mác - Lê nin hết thời vô địch ?
Đồng Dollar
Chúa tể loài người.
Ôi Fidel
Chết cũng là VUI
Xin Vĩnh biệt !
       
 Hà Nội 26-11-2016
  NGUYỄN KHÔI

No comments: