Chúc Mừng Năm Mới

Cảm ơn quý anh chị em văn nghệ đã gởi bài cọng tác

Wednesday, November 9, 2016

VỀ LẠI MĨ KHÊ - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

VỀ LẠI MĨ KHÊ
                  
Lần này về lại Mỹ Khê
Không gian ngưng đọng, bốn bề vắng em!
Anh ngồi như tạc vào đêm
Biển xanh đang gửi nỗi niềm vào mây.
Anh như biển cả dâng đầy
Em như thời tiết đổi thay từng giờ.
Còn đây thân xác bơ phờ
Cuộc đời bầm dập, trang thơ nhầu nhò!

                            Nguyễn Ngọc Kiên

No comments: