Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, November 6, 2016

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN - Thơ Kha Tiệm LyUỐNG RƯỢU VỚI BẠN HIỀN

Chẳng đủ tiền xe nên lâu lâu gặp lại,
Rượu rót xoay vòng, cứ hai đứa cưa hai
Đừng ham nhậu mà mần nguyên một cái
Thì mấy tua sẽ hộc máu Anh Đài!

Bọn chúng ta không thằng nào là tiến sĩ,
Nên chẳng dám ba hoa nói chuyện trời ơi.
Mà bày đặt búa xua bằng tiếng Tây tiếng Mỹ, 
Thỉnh thoảng giận đời tức khí "xổ nho" chơi!

Cũng chẳng thằng nào là quan to, quan nhỏ.
Nên chẳng quan tâm xây tiền tỷ một tượng đài.
Cũng chẳng thèm làm những công trình quy mô rồi bỏ xó, 
Lỗ tỷ tỷ đồng bèn kiếm cách gút bai! (good bye)

Bọn chúng ta cũng chẳng thằng nào là văn sĩ, 
Nên không sợ người coi, rồi hả miệng hả răng cười,
Và chẳng sợ ai mướn làm bút bồi, bút đĩ,
Chỉ lúc ngà ngà hứng chí viết chơi thôi.

Bọn chúng ta cũng chẳng ai được gọi là... "sĩ sĩ"
Nên chẳng ra gì dưới mắt các danh gia.
Mình chẳng sợ ai lầm thiên thần thành ác quỷ.
Giữa cuộc đời Phật Phật ma ma!

Bọn chúng ta chỉ là phường cơm rau, áo vá,
Uống nước mắt quê hương, xỉn xỉn vỗ bình ca.
Vậy mà biết thương đồng bào miền trung đói lả,
Đau đáu cõi lòng khi tổ quốc mất Hoàng Sa!

Thôi bỏ đi, chuyện đời, chuyện nước,
Rót nữa đi, đêm vẫn còn dài.
Giờ tới quận tôi, tôi đây làm trước,
Tâm sự còn nhiều, mình hãy nhấp lai rai!

                                         Kha Tiệm Ly

No comments: