Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 16, 2016

TỰ THÁN - thơ Chu Vương Miện


Ảnh tác giả


TỰ THÁN
Chu Vương Miện

Đêm nửa khuya hết trằn đến trọc
Mõ bên làng lóc cóc kêu than
Đời ta theo ván cờ tàn
Ngổn ngang xe pháo ngổn ngang cơ đồ
Bầy sĩ tượng dở trò biến mất
Anh tướng quèn phơ phất nằm yên
Tốt đen một góc ưu phiền
Mã hồng một cặp cũng liền dông luôn
Nhìn đất nước mà tuôn nước mắt
Một lũ leo đệ thất tuần duơng
Đuờng binh duy mỗi một đuờng
Thôi đành để lại cố hương đục ngầu
Ôi thời thế tu tù cũng vậy
Cũng toàn là bị gậy với nhau
Qua Tây rồi lại qua Tàu
Cũng toàn bào ảnh nhuốm màu tà dương
Ôi cuộc thế ngủ đuờng ngủ chợ
Ôi tình người bỏ vợ đợ con
Trơ ra một tấm thân còm
Nửa như tàn phế nửa còn lất lây
Thôi một kiếp tù đầy đáng chán
Kéo nửa đời buồn nản nhấp nhô
Tàu cau rồi lại tàu dừa
Giờ rơi loạn xạ cũng vừa xót xa
Nhìn ao bèo toàn gà hoá vịt
Nhìn lên cành trái mít gần rơi
Nhìn ta rồi lại nhìn ngươì
Nhìn qua ngó lại con ruồi mất tiêu
Quán thu phong tiêu điều dưới gió
Cầu hẹn thề toàn đó không đăng
Dồn ta đến bưóc đuờng cùng
Bốn bề tiếng pháo đì đùng nổ vang.

CVM

No comments: