Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 1, 2016

TỰ RO (KTL) / thơ Chu Vương Miện

Ảnh tác giả


TỰ RO (KTL)

Chu Vương Miện

Vất mẫu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Mà lòng mình phơi trên kè đá
Trời không xanh không tím không hồng
Những ống khói tàu mệt lả
(Thơ Thanh Tâm Tuyền)

Ơi chuyện đời đuợc bỏ nơm được cá
cũng chỉ là bụi sả gừng cay
trong đất trời nam bắc đông tây
cụ Uy Viễn vẫy vùng đắc chí
ra tướng võ vào tướng văn noí cười hoan hỉ
thê thiếp đầy đàn phỉ chí rong chơi
cụ Cao Chu Thần thất thế một đời
nơi Quốc Oai bó tay mần giáo thụ
dăm đứa học trò
bầu bạn cùng con cú
quân cũng không mà thần cũng không
chuyện tự nhiên nước chẩy theo dòng
kẻ đắc thế và ngưoì chiụ chết
trong đất trời biết bao là hào kiệt
kẻ xênh xang võng lọng vinh qui
kẻ gian truân tiếng bấc tiếng chì
tài cũng thế? vô tài cũng vậy?
một thầy một cô một chó cái
học trò dăm đứa nửa ngươì
nửa ngợm nửa đuơì ươi
quyết chí xoay bạch ốc lại lâu đài
chán ba chữ chi hồ giả giã
thu chí lớn vẫy vùng biển cả
thế không thời đành bó hai tay
giữa chợ đời trụ ở phủ Quốc Oai
làm khỉ mặt xanh đuôi dài mặt trắng
hết chủ sự qua hành tẩu sử quán
hết theo sứ thần qua Tân Gia Ba
đem tâm can yêu nuớc thương nhà
đành tan xác giữa pháp trường đen bạc.


CVM

No comments: