Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 29, 2016

TÔI ĐI ĐẤU THẦU - Thơ Vũ Quang Tần

 
                                 Tác giả Vũ Quang TầnTÔI ĐI ĐẤU THẦU

hồ sơ tươm tất
cần câu đủ mồi
đủ quan giám khảo nghiêm ngồi
bụng vươn mặt ghế dầu bôi nhọ đầu

lo nơm nớp mấy nhà thầu
rủi may trúng trượt biết đâu mà lần

như bưng  giữ kín giá trần
phần trăm mấy chục... lọt ngầm cò quanh

ván cờ quân đỏ quân xanh
được mừng hoan hỉ thua đành cảm thương

oằn vai gồnh gánh nhiễu nhương
mồ hôi mưa nắng cũng thương lưng người

trúng mà dở mếu dở cười
trượt về tay trắng víu đời say bia...

                          Vũ Quang Tần

No comments: