Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, November 5, 2016

TÌNH ANH VÀ EM - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

TÌNH ANH VÀ EM
(Tặng nhà văn Lê Mai)

Tình anh như một đường tròn
Yêu em chỉ biết có còn một tâm.

Khi mãnh liệt, lúc âm thầm
Một, và chỉ có một tâm đã nhiều!

Tình em nắng sớm mưa chiều
Tâm em còn có bao nhiêu đường tròn!


                           Hà Nội, 11/2016
                         Nguyễn Ngọc Kiên


No comments: