Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, November 25, 2016

THƠ BỐN CÂU CỦA NGUYỄN NGỌC KIÊN



       Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên




ĐÃ SANG THU
(Tặng thi sĩ Trần Nhương)

Giật mình bừng tỉnh đã sang thu
Nắng như rót mật tiếng chim gù
Trời xanh nhẹ bẫng hanh hao gió
Nhẹ bước em về tựa tiếng ru.
                Hải Hậu,  8/2014
             Nguyễn Ngọc Kiên


DƯỚI TÁN BẰNG LĂNG (II)

Dưới tán bằng lăng chẳng thấy người
Lối xưa nay đã khác đi rồi
Màu hoa tím vẫn nôn nao tím
Ngơ ngác bên đường một bóng tôi!

Hà Nội, mùa hoa bằng lăng 5/2014
                      Nguyễn Ngọc Kiên

No comments: