Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, November 21, 2016

THẦY NÓI NGỌNG - Thơ vui của Nguyễn Khôi

     
                         Nhà thơ Nguyễn KhôiThơ vui: 

THẦY NÓI NGỌNG
(Tặng Nhà văn Lê Mai & Ts.ngôn ngữ Ng.Ngọc Kiên)
                  ----
"Tính tương cận dã/ Tập tương viễn dã"
                                             Luận Ngữ
                        
Hồi cắp sách tới trường
Thầy giáo nhắc :
- Em Thái Bình tránh lờ = nờ ,
- Em HưngYên tránh nờ = lờ ...
Ngọng (từ) lưỡi thì dễ uốn
Còn ngọng (từ) tai thì khó đấy
phải luyện tập, lắng nghe...
               
Thời đi làm Quan chức
Buồn cười nhất là Sếp to qua "bổ túc " (1)
Ngọng líu, ngọng lô lại thích đăng đàn :
-Các đồng chí phải HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
theo lời dạy của Nê Lin (Lê nin) ! ?
               
Chao, hôm nay
Trên Diễn đàn Thế giới phẳng
lại phải nghe một vị Thầy nói ngọng
trong ngoài nước phì cười "
 Ôi, "Đào tạo đúng quy trình" ? ! 

             Hà Nội, 20-11-2016
               NGUYỄN KHÔI
----
(1) Ca dao / tục ngữ thời 1980:
- Dốt chuyên tu, ngu tại chức.
- Nếu không gặp bác Chuyên Tu/ làm sao biết được kẻ ngu hơn mình.
  

No comments: