Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 15, 2016

TA LÀ KHÁCH - Thơ Đại Ngàn                         Tác giả Đại NgànTA LÀ KHÁCH 

Người giận ta rồi có phải không?
Heo may giăng mắc ở trong lòng
Sao người vội vã câu hờn trách
Có biết tương phùng khó lắm không?


Người làm chiều nay gió quẩn Đông
Ta quàng cho ta chiếc khăn hồng
Mà không giấu nổi màu môi nhạt
Có biết ta mong lắm lắm không?


Người mê mải vui giữa đám đông
Nào hay ta lạc buổi tương phùng
Ta còn chưa trách sao người trách
Đưa ta là khách giữa mênh mông

                                  Đại Ngàn

No comments: