Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, November 20, 2016

PHÙ VÂN - Thơ Trần Mai Ngân                Tác giả Trần Mai NgânPHÙ VÂN


Bấy lâu đuổi mộng phù vân
Hương Hoàng lan thoảng như gần như xa
Đuổi hình, bắt bóng hoá ta
Cuộn tròn kinh kệ, ta bà lạc tâm ...


Cầm lòng thương nhớ boăn khoăn
Ùa theo huyễn mộng... tháng năm lạc tình
Tà huy thảng thốt một mình
Như nhiên đã hết - chùng chình nữa chi !

                                      Trần Mai Ngân

No comments: