Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, November 19, 2016

PHỐ NÚI... - Thơ Hoàng Yên Lynh


              Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


PHỐ NÚI...
  
Phố núi quanh co
Phố núi thật buồn
Sương giăng lối nhò
Chạnh lòng tha phương.

Chiều lên mây vương
Nhạc buồn quán vắng
Khói bên đồi nương
Quyện màu mây trắng.

Có người qua phố
Tìm dấu chân quen
Nối lại bài thơ
Ngậm ngùi kỷ niệm.

Phố núi chênh vênh
Bềnh bồng sương khói
Chiều lên mong đợi
Thôi... đã cuối đời...
  

Hoàng Yên Lynh

No comments: