Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 15, 2016

NẾU MỘT MAI - Thơ Thủy Điền

NẾU MỘT MAI

Nếu một mai quả đất nầy thiếu vắng
Bóng con người, vạn vật lẫn lá hoa
Chỉ còn riêng một chú khỉ thật thà
Ngồi mân tóc giữa bầu trời hoang vắng
Chắc có lẽ chú khóc và buồn nhiều lắm
Khi quanh mình như một bãi tha ma

Nếu một mai ngồi ngắm khoảng trời xa
Nhìn tinh tú sáng tà không còn nữa
Và, có thể đôi mi nhòa lệ ứa
Khóc thương đời tận thế quá vội nhanh
Khi đêm về trời thiếu ánh trăng thanh
Ngày cũng thế mặt trời đi ngủ mất

Nếu một mai tình người không ngôi bậc
Xem nhau thường và đấu đá lẫn nhau
Hễ chạm nhau là xách búa, xách dao
Chém tứ tả như thời xưa, tiền sử
Để tranh giành cho được miếng thừa dư
Mà hiện tại mọi người đang chối bỏ.

Nếu một mai nhân loại nầy thấu rõ
Đâu là tình, đâu là nghĩa, đức nhân
Đâu bậc thước, vế vai và bình đẳng
Đời còn gì hạnh phúc “Đúng vậy chăng “?
Đời làm gì bật lửa gợi chiến tranh
Chỉ mỗi tội còn hơn, thua nhiều quá

Nếu một mai có một mầu phép lạ
Từ trên trời biến khắp cõi trần gian
Thì hy vọng trời mưa rồi lại sáng
Hay đêm tàn sẽ trở lại ngày sang
Còn bằng không con người xin chấp nhận
Trăm năm nầy xin hiến tặng đời không.

                                         Thủy Điền
                                        12-11-2016


No comments: