Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, November 24, 2016

LƯƠNG TÂM NHÀ GIÁO - thơ Trúc Thanh Tâm LƯƠNG TÂM NHÀ GIÁO 

 Bao năm, như áng mây đưa
 Tôi còn đi giữa gió mưa đời thường
 Bao năm, quen lá sân trường
 Thương màu phấn bảng lấp mòn chỉ tay

 Bao năm, tôi nợ trần ai
 Đưa đò chữ nghĩa, sông dài đã quen
 Bao năm, khan phổi, nhói tim
 Lương tâm chưa thấy bình yên bao giờ 

 Bao năm, một đáp số dư
 Tôi chia sớt để phù hư đời minh
 Bao năm, ẩn một phương trình
 Trí khôn, cơm áo, vô tình đi qua 

 Bao năm, chất oxy già
 Tôi ngồi trắc nghiệm, đời là đường cong
 Bao năm, không thẹn với lòng
 Nghĩa nhân và chất xám ròng hiếm hoi.

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )


No comments: