Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, November 9, 2016

LẠT MỀM - Thơ Đại Ngàn


                         Tác giả Đại NgànLẠT MỀM 

Người làm chi vỡ chiều đông
Ta bơ vơ giữa chợ không bóng người
Niềm tin vá chắp rối bời
Nhát dao chém giữa tả tơi cuộc tình
Ta ôm con giữa lặng thinh
Tay lần khép cửa tim mình từ đây
Trả người lời nói gió bay
Mặc người sám hối đêm đày đọa đêm
Tam tòng thả rát bậc thềm
Bão xô tứ đức lạt mềm buộc đâu?
Theo người nào biết nông sâu
Làm sao tránh sóng vỗ đau mạn thuyền
Xin ngưòi trả chữ chính chuyên
Ta về trồng lại một miền ngát hương

                                          Đại Ngàn

No comments: